Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.kraftmebel.pl, zwanym w dalszej części e-sklepem a osobą składającą w wymienionym e-sklepie zamówienie zwaną w dalszej części Klientem.

2. Właścicielem e-sklepu jest Kraft Mebel Sylwia Krafczyk, Dobrodzień, adres e-mail: biuro@kraftmebel.pl

3. Zawartość witryny internetowej e-sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez e-sklep czasu potrzebnego na wyprodukowanie zamówionego towaru i po wysłaniu do Klienta wyraźnego potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia do realizacji (patrz punkt 9). Natomiast generowane automatycznie przez system potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie wymienione w pkt. 8 niniejszego regulaminu jest jedynie potwierdzeniem wprowadzonej treści.

 

II. Warunki składania i realizacji zamówienia.

4. Zamówienia produktów oferowanych przez e-sklep można składać wyłącznie na stronie internetowej www.sklep.kraftmebel.pl

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej e-sklepu oraz jego potwierdzenie przez e-sklep.

6. E-sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu e-sklepu.

8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie
e-sklepu wraz z jego numerem.

9. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, po jego weryfikacji i zaakceptowaniu przez
e-sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie realizacji zamówienia zawierający instrukcje dotyczące sposobu zapłaty adekwatne do wybranej formy płatności.

10. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację zamówienia E-sklep skontaktuje się z Klientem za pomocą e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych, zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku niedostępności zamawianego towaru.

11. Czas realizacji zamówień wynosi 5-6 tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie e-sklepu, oraz otrzymania kompletnej informacji na temat zamówionych produktów tj. rodzaju i koloru drewna, materiału czy skóry.

 

III. Warunki dostawy.

12. . Zamówienie dostarczane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Zgodnie z indywidualnym ustaleniem.

 

 

VI. Sposoby płatności.

13. E-sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
– przelewem bankowym bezpośrednio na konto e-sklepu podane w potwierdzeniu zamówienia. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego numer konta.

 

VII.Zwroty i reklamacje.

14. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu zamówionego towaru. Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz podany nr konta do  zwrotu pieniędzy. W przeciwnym wypadku e-sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu i odesłania go zamawiającemu na jego koszt. Równowartość pieniężna za zwrócony towar zostanie przekazana przelewem bankowym na podany rachunek lub przekazem pocztowym, w terminie 14 dni (od daty dostarczenia zwróconego towaru do siedziby firmy). W przypadku zwrotu towaru Klient poniesie koszt przesyłki. E-sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które kupujący oczywiście z pomocą sprzedającego spersonalizował (tj. indywidualny dobór koloru, zmiana wymiaru lub układu mebla itp), ponieważ stworzenie produktu pod wymagania kupującego może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie odstąpienia od umowy

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

15. Ceny produktów znajdujących się w e-sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt zapakowania. Cena ma charakter wiążący co oznacza, że nie może ulec zmianie od chwili złożenia zamówienia. W przypadku opuszczenia witryny e-sklepu bez złożenia zamówienia i ponownego powrotu Klient powinien upewnić się, czy ceny uprzednio obserwowanych towarów nie uległy aktualizacji.

16. Razem z przesyłką Klient otrzyma dokument zakupu, paragon lub fakturę VAT.

17. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty i pracy e-sklepu należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@kraftmebel.pl

18. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

19. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby e-sklepu.

 

Życzymy udanych zakupów!