Reklamacje i zwroty

Zwroty i reklamacje.

1. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady fizyczne, Kupujący ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.

3. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej wysyłając na adres e-mail biuro@kraftmebe.pl

4. Reklamacja powinna zawierać protokół sporządzony przy dostawcy szczegółowo opisujący wady stwierdzone przy odbiorze, a ponadto takie dane, jak: wskazanie daty odbioru oraz dane osobowe Klienta (w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail), ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Niezałączenie do pisma reklamującego ww. protokołu nie dyskryminuje możności złożenia reklamacji.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania i prześle odpowiedź na reklamację za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na podany adres e-mail.

7. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady fizycznej, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący.

9. Reklamacja będzie realizowana w terminie 30 dni roboczych od wydania decyzji o sposobie realizacji gwarancji, jeśli naprawa wymaga warunków fabrycznych.

10. Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które kupujący oczywiście z pomocą sprzedającego spersonalizował (tj. indywidualny dobór koloru, zmiana wymiaru lub układu mebla itp), ponieważ stworzenie produktu pod wymagania kupującego może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie odstąpienia od umowy.