Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Kraft Mebel z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Lublinieckiej 21, reprezentowaną przez Sylwię Krafczyk.

II. Ochrona danych
1. Firma Kraft Mebel  szanuje dane osobowe swoich Klientów, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez zgody Klienta, poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych Klienta może nastąpić: – na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, – w celu ochrony praw przysługujących firmie Kraft Mebel.
2. W czasie korzystania ze strony Kraft Mebel Klient może zostać poproszony o podanie  danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

III. Jakie dane zbieramy?

1. Dane zbierane do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Podczas zakupów na stronie Kraft Mebel  zbierane są dane osobowe Klienta.
3. Dane zbierane, gdy Klient kontaktuje się z nami.
Gdy Klient kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

IV. W jaki sposób wykorzystujemy dane o klientach?
1. W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych na stronie Kraft Mebel innym podmiotom.
2. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a Kraft Mebel będą wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia realizacji zamówienia.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

IV. Poczta elektroniczna
1. Właściciel Kraft Mebel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do firmy Kraft Mebel, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

V. Zmiana danych

1. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych.
2. Aby zmienić swoje dane wymagane jest przesłanie na adres biuro@kraftmebel.pl danych które uległy zmianie.

VI. Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.